Dnes je 24. 5. 2024, 21. týden - LICHÝ

Aktuální informace

VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU

Ukončení auditu systému jakosti certifikačním orgánem QUALIFORM, a.s. Certifikační orgán rozhodl O VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU, čímž potvrdil, že společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zaveden a udržován systém managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001.

Implementace nového informačního systému

Uzavřena smlouva se společností BC LOGIA, a.s. na implementaci nového informačního systému a zahájení jeho implementace.

Politika jakosti

Představenstvo a vedení společnosti v návaznosti na zavádění systému jakosti vyhlásilo POLITIKU JAKOSTI

VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU

Certifikační orgán QUALIFORM, a.s. ukončil audit zavedení systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:1997 a rozhodl o VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU, čímž potvrdil, že společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zaveden a udržován systém environmentálního managementu odpovídající požadavkům uvedené normy.

Politika ochrany životního prostředí

Představenstvo a vedení společnosti v návaznosti na zavádění systému environmentálního managementu vyhlásilo POLITIKU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příprava na zimní údržbu

Technické služby města Olomouce, a.s. zahájily přípravu na zimní údržbu komunikací.

Více >>

Záplavy 2002

Technické služby města Olomouce, a.s. nabídly svou pomoc Českým Budějovicím.

Více >>

VALNÁ HROMADA

Proběhla VALNÁ HROMADA společnosti, na které byla schválena ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA R. 2001 a VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA R. 2001

Nová adresa

Zápisem v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě došlo ke změně adresy sídla společnosti. Nová adresa je ZAMENHOFOVA 783 / 34, 772 11 OLOMOUC.

Infolinka 585 570 500

Technické služby města Olomouce, a.s. ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí a ekonomickým odborem zřizují INFOLINKU pro usnadnění přístupu občanů k informacím.

Více >>

Osobní vizitky

Společnost začala vybavovat pracovníky osobními vizitkami, umístěnými na viditelném místě pracovního oděvu. Toto opatření bylo učiněno z důvodu odbourání anonymity pracovníků společnosti. Jako první byli vizitkami vybaveni pracovníci provozovny odpadového hospodářství provádějící svoz odpadů. Dále budou vizitkami postupně vybaveni pracovníci všech provozoven společnosti.

Zkušební provoz třídící linky

Společnost slavnostně zahájila zkušební provoz třídící linky za účasti primátora města Ing. Martina Tesaříka, radních, pracovníků odboru životního prostředí MmO, představenstva a dozorčí rady společnosti a zástupců sdělovacích prostředků.

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet