Dnes je 24. 6. 2024, 26. týden - SUDÝ

Aktuální informace

Nápojové kartony

Společnost ve spolupráci s OŽP MmOl zavedla separovaný sběr nové komodity - nápojových kartonů. Všechna stanoviště na tříděný sběr byla doplněna plastovou popelnicí o obsahu 240 lt červené barvy s upraveným víkem pro vhoz stlačených nápojových kartonů. Vytříděné nápojové kartony jsou sváženy do areálu společnosti v Olomouci - Chválkovicích, kde jsou ručně dotříďovány, následně slisovány a pak předány k dalšímu zpracování papírnám.

Prověrka nakládání s odpady

Provedl Krajský úřad Olomouckého kraje prověrku nakládání s odpady v naší společnosti. Kontrola neshledala žádné závady.

Dozor u držitele certifikátu EMS

Certifikační orgán provedl "Dozor u držitele certifikátu EMS", při kterém nezjistil žádnou neshodu a konstatoval, že prověřovaný systémenvironmentálního managementu společnosti splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 14001:1997, byl shledán v souladu s dokumentacíEMS a ve společnosti jsou vytvořeny předpoklady k trvalému plnění všech požadavků EMS.

Zkušební provoz kompostárny

Zahájen zkušební provoz kompostárny v prostorách skládky v Mrsklesích. Kompostárna byla vybudována ve spolupráci se společností LO HANÁ s.r.o., Velká Bystřice a za podpory OŽP MmOl. Kompostárna je umístěna v prostorách skládky v Mrsklesích. Na kompostárnu byly naváženy biologicky rozložitelné odpady (posečená tráva, spadané stromové listí, dřevní štěpky) vyprodukované při prováděn veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Oomouc.

Sběrový dvůr v Chválkovicích U Panelárny

Společnost opět rozšířila nabídku svých služeb a otevřela sběrový dvůr pro podnikatelské subjekty.

Více >>

Ukončen provoz MĚSTSKÝCH LÁZNÍ

Valná hromada

Proběhla VALNÁ HROMADA společnosti, na které byla schválena ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA R. 2002 a VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA R. 2002

VOLBY zástupce pracujících DO DOZORČÍ RADY

Proběhly VOLBY zástupce pracujících DO DOZORČÍ RADY. Zvolen byl p. Antonín Zívala, vedoucí provozovny MK.

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet