Dnes je 19. 7. 2024, 29. týden - LICHÝ

Aktuální informace

Dozor u držitele certifikátu EMS

Certifikační orgán provedl "Dozor u držitele certifikátu EMS", při kterém nezjistil žádnou neshodu a konstatoval, že prověřovaný systém environmentálního managementu splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 14001:1997, ve společnosti jsou vytvořeny předpoklady k trvalému plnění všech požadavků EMS a systém byl shledán v souladu s dokumentací EMS.

Sloučení provozoven

Došlo ke sloučení provozovny místních komunikací s provozovnou čištění a zimní údržby.

Infolinka 810 800 055

Společnost zřídila infolinku pro dotazy občanů - tel. č. 810 800 055

1. Euroobčánek

Ředitel společnosti se zúčastnila vítání "1. Euroobčánka" (prvního novorozence po vstupu ČR do EU).

Více >>

Odpady a obce

Proběhla konference "Odpady a obce" v Hradci Králové. Společnost na této konferenci seznámila přítomné s důvody, které vedly ke sběru nápojových kartonů do samostatných nádob a s prvními zkušenostmi se sběrem těchto odpadů.

Odstranění škod způsobených vichřicí

Společnost zahájila práce na odstranění škod způsobených vichřicí, která se nad Olomoucí přehnala předcházející den v podvečer. Největší objem prací připadl na provozovnu veřejné zeleně, která likvidovala škody způsobené především na porostech stromů.

MOSTY 2004

Proběhla akce "MOSTY 2004", jejímž účelem bylo přiblížit dva světy - děti s postižením a bez postižení tak, aby se při společné činnosti dozvěděly více o sobě vzájemně a učily se, že k životu patří zdraví i nemoc. Společnost se již tradičně zúčastnila této akce jako reklamní partner.

Svoz v odpolední směně

Společnost zavedla svoz komunálních odpadů v odpolední směně z okolních obcí.

Jednání akcionáře 2004

Proběhlo jednání jediného akcionáře, na němž byla schválena ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA r. 2003 a VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA r. 2003.

Ekojarmark 2004

Společnost v rámci Ekojarmarku pořádaného tradičně na Horním náměstí přistavila svozové vozidlo a ukázky vytříděných surovin.

Olympiáda žáků zš

Proběhla odpadová olympiáda žáků olomouckých základních škol pořádaných ekologickým hnutím Sluňákov. Naše společnost při této příležitosti přistavila svozové vozidlo, ukázky vytříděných komodit a sběrových nádob.

Dozorový audit

Auditorský orgán provedl dozorový audit zavedeného systému jakosti a konstatoval, že prověřovaný systém jakosti splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001, je shledán v souladu s dokumentací SJ a společnost vytvořila předpoklady k trvalému plnění všech požadavků SJ.

Olomouc třídí odpad

O ledna 2004 se společnost zapojila do projektu SmOl s názvem "Olomouc třídí odpad". Kampaň na třídění odpadů pro škol a veřejnost navazovala na celorepublikovou akci společnosti EKO-KOM, a.s. na podporu třídění odpadů. Byly vytvořeny plakáty na podporu třídění, proběhla schůzka s řediteli olomouckých základních škol.

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet