Dnes je 14. 4. 2024, 15. týden - LICHÝ

Aktuální informace

Zkušební provoz sběrových dvorů - Neředím a ul. Chelčického

V měsíci listopadu 2005 zajistila společnost pro potřeby občanů města nedělní zkušební provoz na obou sběrových dvorech v Neředíně (za hřbitovem) a v ulici Chelčického. Otevřeno tedy bude každou listopadovou neděli, tj. 6.11., 13.11., 20.11. a 27.11., vždy od 9:00 do 13:00 hodin.

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Společnost vybudovala ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce vzorové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Stanoviště je umístěno na ul. Kischova a je vybudováno z recyklovaného plastu. Občané města se i zde mohou přesvědčit o tom, že tříděné odpady jdou skutečně k dalšímu zpracování a nekončí na skládkách. Společnost nabízí vybudování podobných stanovišť na kontejnery bytovým družstvům, společenstvím vlastníků nemovitostí, podnikatelským subjektům apod.

Audit zavedeného systému jakosti

Auditorský orgán provedl dozorový audit zavedeného systému jakosti (SJ) a konstatoval, že prověřovaný SJ splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001, je shledán v souladu s dokumentací SJ a společnost vytvořila předpoklady k trvalému plnění všech požadavků SJ.

PRIMÁTOR CUP 2005

Společnost podpořila mezinárodní turnaj přípravek "PRIMÁTOR CUP 2005" v kopané, který již potřetí pořádal FK Nemilany. Fotbalový turnaj proběhl pod záštitou primátora statutárního města Olomouce Ing. Martina Tesaříka.

25.10. a 26.10.2005 certifikace ČSN EN ISO

Společnost úspěšně zvládla recertifikaci zavedených systémů environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Prakticky to znamená, že certifikační orgán, spol. CERTLINE, s.r.o., shledal, že společnost Technické služby města Olomouce, a.s. provádí jednotlivé činnosti v souladu s ustanoveními příslušných výše uvedených norem a v souladu s vyhlášenou "Politikou ochrany životního prostředí" a "Politikou jakosti" a vystavil Technickým službám města Olomouce, a.s. certifikáty pro oba zavedené systémy s platností na další tři roky.

Jednání akcionáře

Proběhlo jednání jediného akcionáře. Na jednání byla mimo jiné schválena i ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKU za r. 2004 a VÝROČNÍ ZPRÁVU za r. 2004.

MOSTY 2005

Ve dnech 3.6. a 4.6.2005 proběhla na přerovském výstavišti akce "MOSTY 2005", jejímž účelem bylo přiblížit děti s postižením a bez postižení tak, aby se při společné činnosti dozvěděly více o sobě vzájemně a učily se, že k životu patří zdraví i nemoc. Společnost se již tradičně zúčastnila této akce jako reklamní partner.

Dar zoo na Svatém Kopečku

Společnost věnovala Zoologické zahradě na Svatém Kopečku peněžní dar na chov a výživu opice -lvíčka zlatého.

EKOJARMARK

Společnost se již tradičně zúčastnila EKOJARMARKU, který je v Olomouci pořádán v rámci EKOLOGICKÝCH DNŮ. Společnost vystavila svozové vozidlo a ukázky vytříděných surovin.

Nová telefonní čísla

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují občanům nová telefonní čísla společnosti. Stávající telefonní čísla budou souběžně s novými platit do 30.6.2005.

Více >>

Za rok 2004 + informace o třídění

V uplynulém roce svezla společnost Technické služby města Olomouce, a.s. od občanů města Olomouce: 963 tun papíru, 583 tun skla, 371 tun plastů, 25 tun nápojových kartonů. Co do tříděných odpadů patří a co ne?

Více >>

Vítání 1. občánka roku 2005

Zástupce společnosti se zúčastnil vítání 1. občánka roku 2005. Společnost věnovala, již tradičně, plastovou popelnici plnou papírových plen

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet