Dnes je 14. 4. 2024, 15. týden - LICHÝ

Aktuální informace

Svoz odpadů o vánočních svátcích

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují, že ve dnech 25.12. a 26.12. (vánoční svátky) bude ve městě Olomouci probíhat svoz odpadů jako ve všední dny

Svoz odpadů ve svátek 17.11.2006

Technické služby města Olomouce, a.s. budou v pátek 17.11.2006 provádět svoz odpadů jako ve všední den.

Rozšíření odděleného sběru bílého skla

Do konce měsíce října bylo po dohodě s Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce rozmístěno dalších 40 ks 1,5 m3 kontejnerů (zvonů) se spodním výsypem na bílé sklo.

Dozorový audit u držitele certifikátu SJ a EMS

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. úspěšně zvládla v závěru měsíce října 2006 dozorový audit zavedených systémů environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Více >>

Svoz vzorků komunálního odpadu

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. provedla ve dnech 21. – 25.8.2006 svoz vzorků komunálního odpadu zaměřených do oblastí vymezených dle velikosti obce a typu zástavby. Vzorky byly svezeny pro ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu, kterou zpracovává spol. SITA CZ a.s.

Svoz odpadů ve svátek dne 28.9.2006

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. upozorňují občany, že ve státní svátek dne 28.9.2006 bude probíhat svoz odpadů jako ve všední den.

Nedělní provoz sběrových dvorů

V podzimní části roku 2005 a v jarním období (duben, květen, červen) 2006 byl společností Technické služby města Olomouce, a.s. proveden zkušební provoz nedělních směn ve sběrových dvorech v době od 9 do 13 hodin.

Více >>

Nové označení svozových vozidel

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. vybavila od 1.8.2006 veškerá svozová vozidla cedulemi, které informují o druhu sváženého odpadu – ať již tříděného nebo směsného.

Více >>

Jednání valné hromady

Dne 13.6.2006 proběhlo jednání valné hromady společnosti. Na jednání byla mimo jiné schválena i ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za r. 2005 a VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2005.

Akce "MOSTY 2006"

Již po šesté se naše společnost stala reklamním partnerem akce "MOSTY 2006", jejímž účelem bylo přiblížit děti s postižením a bez postižení tak, aby se při společné činnosti dozvěděly více o sobě vzájemně a učily se, že k životu patří zdraví i nemoc. Tato akce probíhala na přerovském stadionu ve dnech 9.-10.6.2006.

Festival "Ekologické dny Olomouc"

Technické služby města Olomouce, a.s. se zúčastnily již 16.ročníku festivalu „Ekologické dny Olomouc“. Naše společnost se na této akci podílela představením svého svozového vozu,

Povodně 2006

Technické služby města Olomouce, a.s. se naprostou samozřejmostí ihned se zapojily do likvidace škod po povodních,které postihly naše město.

Více >>

Získání akreditace společnosti EKO-KOM, a.s.

Společnost získala akreditaci v souladu s požadavky společnosti EKO-KOM, a.s. pro sběr a svoz komunálního odpadu.

Bilancování zimní údržby

Letošní zima byla nezvykle nepříznivá a především dlouhá. Technické služby města Olomouce, a.s. se na ní podílely s celkem 177 pracovníky a 57 ks techniky, vysypáno bylo celkem na 2 731 tun posypového materiálu. Jen pro představu, během jedné směny, která v tomto období činila 12 hodin, bylo propluženo 200 km tras a ručně uklizeno 8 km chodníků.

Více >>

Vítání prvního občánka města Olomouce roku 2006

Jako každým rokem, tak i letos, se naše společnost stala jedním z gratulantů při vítání prvního občánka města Olomouce roku 2006. Gabriela Vlčková, která se narodila 1.1.2006 v 11,47 hod. obdržela od naší společnosti plastovou popelnici plnou dětských plen.

Předpoklad pro rok 2006

V roce 2006 předpokládá společnost Technické služby města Olomouce, a.s. zavedení: - svozů nápojových kartonů i z ostatních obcí (tím se stává první svozovou firmou, která ve své svozové oblasti (cca 140 tis. obyvatel) provádí svoz všech složek tříděného sběru)

Více >>

Dalších 38 stanovišť na tříděný sběr

Společnost v r. 2005 rozšířila ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce o dalších 38 počet stanovišť na tříděný sběr.

Více >>

Za rok 2005...

Na území Statutárního města Olomouce vč. integrovaných obcí se v uplynulém roce vytřídilo 470 tun plastů, 1 180 tun papíru, 640 tun skla a 30 tun nápojových kartonů. Naše společnost třídí na vlastní třídící lince směsné plasty a to samostatně PET láhve dle barev, folie, kelímky a duté obaly. Většina vytříděných plastů končí u zpracovatelů v ČR.

Zavedení odděleného sběru

Společnost v těsné spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce zahájila přípravu pilotního projektu na opětovné zavedení odděleného sběru bílého a barevného skla. V uplynulých dnech došlo k vytypování stanovišť, na která bylo rozmístěno prvních 40 ks sklolaminátových kontejnerů (zvonů) bíle barvy na bílé sklo dodaných společností EKO-KOM, a.s.

Více >>

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet