Dnes je 24. 5. 2024, 21. týden - LICHÝ

Aktuální informace

Svoz odpadů během vánočních a novoročních svátků (24. 12. 2008 – 4. 1. 2009)

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují občanům, že v období vánočních a novoročních svátků bude svoz odpadů a provoz sběrových dvorů probíhat v mimořádném režimu.

Více >>

Organizace a způsob provádění zimní údržby (ZÚ) místních komunikací v majetku SmOl (tj. „městských komunikací“) v období 2008/9

Prováděním opatření s cílem udržení sjízdnosti městských komunikací a schůdnosti chodníků ve městě Olomouci jsou dle rozhodnutí Stat. města Olomouce (SmOl) pověřeny Technické služby města Olomouce, a.s. (TSmO a.s.).

Více >>

Upgrade telefonní ústředny

V pondělí 8.12.2008 od 15:00 do cca 17:00 bude z důvodu upgradu mimo provoz telefonní ústředna, nebude tedy možné se do společnosti dovolat. Kontakt do společnosti bude možný pouze na těchto telefonních číslech: Dispečink zimní údržby 605 210 686 Pohotovost veřejné osvětlení 603 192 545.

Více >>

Výzva k podání nabídky na dodávku svozového vozidla s lineárním stlačováním

Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla s lineárním stlačováním. Zadavatel vymezuje dle § 47 zákona klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto: CPV: 34144510-6 Vozidla na odpadky

Více >>

Svoz odpadů a provoz sběrových dvorů ve svátek dne 28.10.2008

Technické služby města Olomouce, a.s. sdělují, že v úterý 28.10.2008 bude probíhat svoz směsného a separovaného odpadu dle platné úterní rajonizace. Sběrné dvory v Neředíně a Hodolanech budou v tento den otevřeny dle běžné provozní doby.

Více >>

Politika jakosti a ochrany životního prostředí

K 1.10.2008 vyhlásila společnost integrovanou politiku jakosti a ochrany životního prostředí, která je ke stažení zde.

Více >>

Výzva k podání nabídky na dodávky odpadových nádob

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky odpadových nádob Zadavatel vymezuje dle § 47 zákona klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto: CPV: 44613700-7.

Více >>

Podlimitní veřejná zakázka výzva k podání nabídky

Technické služby města Olmouce, a.s., zastoupené osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele vás vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Chválkovice - stavební úpravy objektu E"

Více >>

Soutěž ve sběru vytříděného papíru

Technické služby města Olomouce, a.s. a Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce vyhlašují školní soutěž ve sběru vytříděného papíru VOLÁ TAPÍR, TŘIDŤE PAPÍR!

Více >>

Parkování pro návštěvníky výstavy Flora Olomouc

Technické služby města Olomouce, a.s., sdělují návštěvníkům výstavy Flora Olomouc, že bude umožněno placené parkování v prostorách společnosti na Zamenhofově ulici, a to v pátek 25.4.2008 od 15 do 18 hodin, v sobotu 26.4.2008 a neděli 27.4.2008 od 8 do 18 hodin. Parkovné za osobní automobil činí 10,- Kč/hod., za autobus 50,- Kč/hod.

Podlimitní veřejná zakázka výzva k podání nabídky

Technické služby města Olmouce, a.s., zastoupené osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele vás vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Chválkovice - stavební úpravy objektu A+B, vestavba D1"

Více >>

Valná hromada Sdružení veřejně prospěšných služeb probíhá v Olomouci.

Technické služby města Olomouce, a.s. pořádají v Olomouci v areálu hotelu Flora dvoudenní zasedání valné hromady Sdružení veřejně prospěšných služeb které doprovází výstava techniky a služeb pro odpadové hospodářství, údržbu komunikací, veřejného osvětlení a zeleně. Jednání zahájil poslanec parlamentu ČR a bývalý primátor Olomouce Ing. Martin Tesařík. Členy sdružení je více než 100 organizací zabývajících se komunálními službami a technikou.

Více >>

Brožura "Průvodce odpadů z domácností v Olomouci"

Společnost EKO-KOM ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a.s. vydaly v rámci prjektu"Intenzifikace systému sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Olomouckém kraji" brožuru "Průvodce odpadů z domácností v Olomouci".

Více >>

Upozornění TSmO, a.s. na změnu harmonogramu svozu odpadů

Pravidelný svoz odpadů nebude prováděn v pondělí Velikonoční 24.března 2008. Z tohoto důvodu bude celý týdenní harmonogram svozu posunut o jeden den až do soboty (tj. svoz běžně probíhající v pondělí bude mimořádně proveden v úterý 25.března 2008 atd.).

Společnost Technické služby města Olomouce se podílí na odstraňování škod způsobených vichřicí.

Společnost zahájila práce na odstranění škod způsobených vichřicí, která se nad Olomoucí přehnala předcházející víkend. Největší objem prací připadl na provozovnu veřejné zeleně, která likvidovala škody způsobené především na porostech stromů.

Více >>

Prvního občánka Olomouce roku 2008 přivítaly také Technické služby

Olomoucký primátor Martin Novotný přivítal ve čtvrtek 21. února v obřadní síni historické radnice prvního občánka Olomouce roku 2008. Tím je Hana Fialová, která se narodila ve středu 2.ledna 2008 v 11:31.

Více >>

Svoz vánočních stromků zahájen

Svoz vánočních stromků z území města Olomouce zahájily Technické služby města Olomouce, a.s. v pondělí 7.1.2008, kdy většina lidí již začala stromečky odstrojovat. Stromky je třeba dát k odpadovým nádobám tak, aby nebránily jejich svozu. Svozy budou probíhat dvakrát týdně, případně operativně dle momentální situace. Vánoční stromky budou po předchozí dohodě končit ve výtopně na biomasu v ZOO Sv. Kopeček. V roce 2007 bylo odvezeno více než 14 tun stromků.

Více >>

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet