Dnes je 24. 5. 2024, 21. týden - LICHÝ

Aktuální informace

SVOZ ODPADŮ BĚHEM VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ (21.12. 2009 – 3.1.2010)

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují občanům, že v období vánočních a novoročních svátků bude svoz odpadů a provoz sběrových dvorů probíhat v mimořádném režimu. Svoz směsného komunálního odpadu bude probíhat od 21.12.2009 do 31.12.2009 dle platné rajonizace – tedy ve stanovených svozových dnech. Svoz odpadů nebude probíhat v pátek 1. ledna 2010, ale proběhne v náhradním termínu následující den - v sobotu 2. ledna 2010. V sobotu 26. prosince proběhne mimořádný svoz papíru z tříděného odpadu.

Více >>

Organizace a způsob provádění zimní údržby místních komunikací v majetku SmOl v období 2009/10

Prováděním opatření s cílem udržení sjízdnosti městských komunikací a schůdnosti chodníků ve městě Olomouci jsou dle rozhodnutí Statutárního města Olomouce pověřeny Technické služby města Olomouce, a.s.. Tato organizace zajišťuje ve smyslu zákona o pozemních komunikacích zimní údržbu na městských komunikacích (silnicích) v délce 279 km.

Více >>

Informace ke svozu odpadů ve státní svátek 17.11.2009

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují, že v úterý dne 17.11.2009 bude prováděn svoz odpadu bez omezení. Sběrové dvory pro občany jsou v době státních svátků uzavřeny.

Více >>

Výzva k podání nabídky „Dodávka telekomunikačních služeb – mobilní hlasové, textové a datové služby“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka telekomunikačních služeb – mobilní hlasové, textové a datové služby. Zadavatel vymezuje dle § 47 zákona klasifikaci veřejné zakázky na dodávky takto: CPV: 64212000-5

Více >>

Informace ke svozu odpadů ve státní svátek 28.10.2009

Ve středu dne 28.10.2009 bude prováděn svoz odpadu bez omezení, sběrné dvory budou otevřeny (v souladu s provozní dobou).

Více >>

Informace ke svozu odpadů ve státní svátek 28.9.2009

V pondělí dne 28.9.2009 bude prováděn svoz odpadu bez omezení, sběrné dvory budou uzavřeny (v souladu s provozní dobou).

Více >>

Podzimní sběrové soboty

Již tradičně s nástupem podzimu začínají sběrové soboty, které od 19. září 2009 organizuje odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a.s. Harmonogram sběrových sobot je uveden v sekci Sběrové soboty

Více >>

Pozvánka na akci „Jeden dětský den nestačí“

V neděli 6.9.2009 od 10 hod. se koná v prostorách Lanového centra na Lazcích akce „Jeden dětský den nestačí“, kterého se zúčastní děti z 12 Dětských domovů z Olomouckého kraje. Tato akce je přístupná široké veřejnosti a naše společnost zde opět, tak jak v loňském roce, bude mít svůj stánek. Zde se mohou návštěvníci zábavnou formou seznámit se zásadami třídění odpadů, ale také si prohlédnout kabinu moderního „popelářského“ auta (viz pozvánka).

Více >>

Technické služby města Olomouce, a.s. podporují třídění odpadů prezentačními akcemi

Ve dnech 25.8. – 26.8.2009 proběhl na stadionu SK Sigma Olomouc sportovně společenský projekt pod názvem „Junior Football Cup 2009“. Jednalo se o fotbalový turnaj mládeže, který ve svém program zahrnoval nejen fotbalová utkání, ale i bohatý doprovodný program.. A právě tohoto programu byla naše společnost součástí. U našeho prezentačního stánku se děti mohly pomocí různých her naučit třídit odpad a získat mnoho zajímavých znalostí a informací o nakládání s odpady a činnosti TSMO, a.s. (viz foto 1, foto 2).

Více >>

Informace o svozu bioodpadu v Olomouci (termíny svozů, lokality)

Technické služby města Olomouce, a.s. ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce během letošního roku zabezpečují sběr, svoz a využití bioodpadu v Olomouci. Bioodpad je shromažďován ve hnědých specielně upravených (provětrávaných) bionádobách o velikosti 240 litrů. Tyto bionádoby jsou umístěny k rodinným domům ve vybraných lokalitách města Olomouce.

Více >>

Svoz odpadů a provoz sběrových dvorů ve svátek dne 6.7.2009

V pondělí dne 6.7.2009 bude prováděn svoz odpadu bez omezení, sběrné dvory budou uzavřeny (v souladu s provozní dobou).

Více >>

Upozornění občanům statutárního města Olomouce

Technické služby města Olomouce, a.s. upozorňují občany, že společnost není příjemcem poplatku za komunální odpad. Správcem poplatku je Magistrát města Olomouce - podrobné informace na www.olomouc.eu. Poplatek je možno hradit bezhotovostní platbou nebo v hotovosti na pracovišti oddělení poplatku za komunální odpad MmOl

Více >>

Sdělení občanům, obchodním partnerům a zákazníkům společnosti – přestěhování podatelny

Od 18.5.2009 je podatelna společnosti přestěhována v rámci stávajícího areálu TSMO, a.s. do přízemí objektu Zamenhofova ul. č. 30, Olomouc. Kontaktní údaje zůstávají nadále v platnosti - spojovatelka tel.: 585 700 000, fax: 585 411 498, doručovací adresa: Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc, e-mail: tsmo@tsmo.cz.

Kontejnery na sběr drobných elektrospotřebičů

Olomouce je největším městem na Moravě, které se zapojilo do projektu pořádaného společností ASEKOL a rozmístilo na svém území 20 stacionárních kontejnerů na drobné elektrospotřebiče. Občané tak již nemusí s drobnými elektrospotřebiči na sběrné dvory, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Vývoz těchto kontejnerů zajišťují Technické služby města Olomouce, a.s.

Více >>

Soutěž pro školy „Volá tapír, třiďte papír“

V říjnu roku 2008 byla Odborem životního prostředí (OŽP) Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s naší společností (TSMO) vyhlášena soutěž pro školy ve sběru starého papíru nazvaná „Volá tapír, třiďte papír“. Záměr byl prostý: systematicky podpořit a pozitivně ovlivňovat recyklaci odpadů ve městě Olomouci.

Více >>

Informace ke svozu odpadů ve státní svátek 1.5.2009 a 8.5.2009

Ve dnech 1.5.2009 a 8.5.2009 bude prováděn svoz odpadu bez omezení - dle platné rajonizace. Sběrové dvory pro občany statutárního města Olomouce budou otevřeny dle pracovní doby (od 9:00 do 17:00 hodin, přestávka 13:00 - 13:30 hodin).

Technické služby se jako každý rok účastnily "Ekologických dnů Olomouc"

V našem městě se, jako každoročně, konají ekologické dny. Jejich součástí je i eko jarmark, který se koná na Horním náměstí. Naše společnost byla opět u toho.

Více >>

Parkování pro návštěvníky výstavy Flora Olomouc

Ve dnech 23. až 26. 4 2009 budou Technické služby města Olomouce, a.s. zajišťovat parkování při výstavě Flora Olomouc v areálu na Zamenhofově ulici v Olomouci. Parkování bude probíhat denně v době od 9,00 do 18,00 hodin v hlídaném areálu.

Více >>

Upozornění TSMO, a.s. na „velikonoční“ změnu harmonogramu svozu odpadů

Pravidelný svoz odpadů nebude prováděn v pondělí velikonoční 13. dubna 2009. Z tohoto důvodu bude celý týdenní harmonogram svozu posunut o jeden den a bude tedy probíhat až do soboty (tj. svoz běžně probíhající v pondělí bude mimořádně proveden v úterý 14. dubna 2009 atd.).

Sdělení občanům, obchodním partnerům a zákazníkům společnosti – další etapa stěhování

Ke dni 25.3.2009 je přestěhována provozovna dopravy a mechanizace do nového areálu TSMO, a.s. při ulici Libušina v Olomouci – Chválkovicích, kde již od 9.3.2009 sídlí i provozovna odpadového hospodářství. Telefonní čísla technicko-hospodářských pracovníků včetně spojovatelky (585 700 000) zůstávají nadále v platnosti.

Více >>

Vítání prvního Olomouckého občánka roku 2009

Dne 2.3.2009 byl na olomoucké radnici přivítán, za účasti primátora Olomouce, první olomoucký občánek. Jako každý rok i v letošním roce byla naše společnost jedním ze sponzorů. Prvnímu občánkovi byla věnována popelnice naplněná plenami a dětskou kosmetikou. Předání tohoto daru se za společnost zhostili ředitel společnosti Bc.Miroslav Petřík a manažer IMS Hana Vacová.

Více >>

Jarní sběrové soboty 2009

Již tradičně s nástupem jara začínají sběrové soboty, které od 28. března 2009 organizuje odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a.s. Harmonogram sběrových sobot je uveden v sekci Svoz odpadu, sběrové soboty

Více >>

Sdělení občanům, obchodním partnerům a zákazníkům společnosti - 1. etapa stěhování

Ve dnech 7. a 8.3.2009 bude probíhat 1. etapa stěhování tzv. těžkých provozů do nového areálu TSMO, a.s. při ulici Libušina v Olomouci - Chválkovicích. Stěhování konkrétně provozovny odpadového hospodářství se uskuteční ve dnech pracovního klidu, aby byl minimalizován dopad na průběh činností, které jsou zajišťovány naší společností.

Více >>

Upozornění pro občany města Olomouce

Technické služby města Olomouce, a.s. upozorňují občany města Olomouce, že na sběrných dvorech v Neředíně a v Hodolanech není možné odevzdávat použité pneu a stavební odpad! Tyto odpady je možné odevzdat pouze na SD pro podnikatele (Olomouc - U Panelárny 2) za poplatek.

Více >>

VOLÁ TAPÍR, TŘIĎTE PAPÍR

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. ve spolupráci s Odborem životního prostředí MmOl a Centerm ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (Sluňákov) vyhlásila v září 2008 soutěž pro školy ve sběru papíru s názvem VOLÁ TAPÍR, TŘIĎTE PAPÍR.

Více >>

Svoz vánočních stromků

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují, že svoz vánočních stromků bude probíhat od 7. ledna 2009 každou středu až do konce měsíce ledna a mimořádně v pondělí 12. ledna 2009 (v případě potřeby i v jiné dny). Žádáme občany, aby vánoční stromky odkládali k popelnicím a kontejnerům na směsný odpad. Vánoční stromky budou, jako každý rok, využity v ZOO Olomouc na Svatém Kopečku.

Více >>

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet