Dnes je 20. 7. 2024, 29. týden - LICHÝ

Aktuální informace

Omezení provozu podzemního parkoviště v přednádražním prostoru na Jeremenkově ulici v Olomouci

Dne 14.12.2016  bude z technických důvodů omezen provoz podzemního parkoviště v přednádražním prostoru na  Jeremenkově ulici v Olomouci. V uvedeném termínu bude parkování umožněno pouze držitelům předplacených parkovacích karet.

Děkujeme za pochopení a všem se omlouváme za případné vzniklé komplikace.

Třídění papíru a plastů v rodinných domech – rozvoz nádob a harmonogram svozu v roce 2017

V rámci nového projektu na podporu třídění odpadů připraveného městem Olomouc společně s autorizovanou společností EKO-KOM dojde na přelomu listopadu a prosince 2016 k rozvozu nádob na papír a plasty o objemu 240 litrů do jednotlivých domácností, které si o nádoby požádaly v dotazníkové akci probíhající od června do srpna letošního roku.

Více >>

Svoz odpadů, provoz sběrových dvorů a čerpací stanice během vánočních a novoročních svátků (24. 12. 2016 – 1. 1. 2017)

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují občanům, že v období vánočních a novoročních svátků bude svoz odpadů probíhat beze změn v řádném svozovém termínu – tedy ve stanovených svozových dnech.

Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech budou ve svátky uzavřeny a dne 31.12.2016 (sobota) bude režim jako v neděli , tj. 9 – 13 hod. Od 2. 1. 2017 bude provoz sběrových dvorů opět ve standardním režimu.

Čerpací stanice na ul. Libušina bude mezi svátky otevřena 27. a 30.12.2016 v době od 6:00 do 16:00 hodin. Mycí linka uzavřena od 24.12.2016 do do 1. 1.  2017 včetně. Od 2. 1. 2017 bude provoz opět ve standardním režimu.

Svoz odpadů ve státní svátek 17.11.2016

Ve státní svátek 17.11.2016 bude probíhat svoz odpadů zajišťovaný technickými službami beze změn podle běžného harmonogramu.

Sběrové dvory pro občany v Hodolanech na ul. Chelčického a v Neředíně za hřbitovem, sběrový dvůr pro podnikatele budou ve státní svátek 17.11.2016 uzavřeny.

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu ze speciálních 240-litrových nádob ve městě Olomouci bude v zimním období (prosinec 2016 – březen 2017) omezen na interval 1 x měsíčně. Termíny posledních svozů bioodpadu v pravidelném čtrnáctidenním intervalu a svozy v měsících leden a únor jsou pro jednotlivé lokality uvedeny v následující tabulce. K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu bioodpadu dojde v průběhu března 2017 (sudý - 10. týden – od 7.3.2017, lichý - 11. týden – od 13.3.2017).

Více >>

Svoz odpadů ve státní svátek 28.10.2016

Ve státní svátek 28.10.2016 bude probíhat svoz odpadů zajišťovaný technickými službami beze změn podle běžného harmonogramu.

Sběrový dvůr pro občany v Hodolanech na ul. Chelčického bude ve státní svátek 28.10.2016 uzavřen. Sběrový dvůr v Hodolanech bude v provozu od 29.10.2016 ve standardním režimu, tzn. pondělí – sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 - 13:30, neděle 9:00 - 13:00 hod.

Sběrový dvůr pro občany v Neředíně za hřbitovem bude z důvodu lepší organizace dopravy a parkování návštěvníků hřbitova mimořádně uzavřen ve dnech 28.-30.10.2016 a 05.-06.11.2016.

Za pochopení děkují pracovníci TSMO, a.s.

Svoz odpadů ve státní svátek 28.09.2016

Ve státní svátek 28.09.2016 bude probíhat svoz odpadů beze změn podle běžného harmonogramu.

Sběrové dvory pro občany v Hodolanech na ul. Chelčického a v Neředíně za hřbitovem, sběrový dvůr pro podnikatele budou ve státní svátek 28.09.2016 uzavřeny.

Ulice Dr. Milady Horákové zprovozněna po havárii

Po dnešní havárii vodovodního řadu bylo nutné provést komplexní vyčištění a úklid komunikace Dr. M. Horákové. Práce vč. odstranění naplaveného kamení a hlíny probíhaly tři hodiny a byly ukončeny před 14 hod. Úklid zajišťovalo 8 pracovníků a 3 zametací stroje Technických služeb města Olomouce, a.s. Komunikace byla již opět zprovozněna.

Omezení provozu podzemního parkoviště v přednádražním prostoru na Jeremenkově ulici v Olomouci

Ve dnech 8.8. – 28.8.2016 bude z důvodu opravy povrchů podlah a dopravního značení omezen provoz podzemního parkoviště v přednádražím prostoru na Jeremenkově ulici v Olomouci. V uvedeném termínu bude uzavřeno 2. podzemní podlaží, parkování bude možné jen v 1. podzemním podlaží a to pouze pro držitele předplacených parkovacích karet.

Více >>

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 25. 6. 2016

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. podporuje Mattoni 1/2Maraton Olomouc. Ten je součástí RunCzech běžecké ligy a tradičně se ho aktivně zúčastní i zástupci naší společnosti, a to v 19 hod. v závodu 2RUN ve složení I. Hansgut a R. Plachý, ve štafetě na 21 km ve složení M. Hrabčík, L. Kovář, R. Kreuzerová a M. Rozsíval a v dm rodinném běhu zástupci vedení společnosti s ředitelem M. Petříkem a dalšími pracovníky (start v 17 hod.). Přijďte i vy 25. 6. 2016, ať už aktivně, nebo jako diváci, s námi podpořit tuto akci! Start i cíl je na Horním náměstí, podrobnosti na www.ru­nczech.cz

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Během státních svátků 5. - 6. 7. 2016 budou Technické služby města Olomouce, a.s. zajišťovat svoz odpadu bez omezení dle pravidelného harmonogramu.

Pouze sběrové dvory budou ve sváteční dny 5. – 6. 7. 2016 uzavřeny.

Fontána v přednádražním prostoru dočasně mimo provoz

Informujeme občany města Olomouce, že fontána v přednádražím prostoru bude z důvodu oprav čerpadel nefunkční do soboty 21.5.2016.

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti květnových svátků

Ve dnech 1. a 8.května 2016 budou uzavřeny sběrové dvory pro občany statutárního města Olomouce.

Pracovníci olomouckých technických služeb a magistrátu se zapojili do akce Ukliďme Česko

V pátek od ranních hodin v rámci tzv. firemního úklidu při akci Ukliďme Česko uklízelo pět desítek dobrovolníků z řad pracovníků Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce a Technických služeb města Olomouce zelené plochy na Černé cestě pod Klášterním Hradiskem (v okolí ploch využívaných pro výcvik žáků autoškol) od velkého množství odpadků. „Bylo tak celkem nasbíráno přes 5 tun objemného odpadu, jedna tuna pneumatik, 600 kilogramů dřeva a více než dvě stovky kilogramů  plastů, účastníci také nasbírali a  vytřídili několik pytlů kovových plechovek a skleněných střepů,“ sdělil po ukončení akce ředitel olomouckých technických služeb Miroslav Petřík.

Více >>

Upozornění návštěvníkům areálu TSMO na ul. Zamenhofova - uzavírka tř. Svobody 11.04.2016 – 06.05.2016

Od 29.03.2016 do 10.04.2016 je s ohledem na rekonstrukci tramvajové trati na tř. Svobody částečná uzavírka pásu od Tržnice k Okresnímu soudu. S drobným omezením však vozidla v uvedeném termínu projedou.

Od 11.04.2016 do 06.05.2016 bude úplná uzavírka ulice tř. Svobody v úseku mezi tramvajovými zastávkami Okresní soud a Tržnice. Návštěvy mohou využít objízdnou trasu – zde, více viz. rozpis níže.

Více >>

Hanácký farmářský trh v Olomouci od dubna do října 2016

Technické služby města Olomouce, a.s. jsou partery akce Hanácký farmářský trh, který se se koná od dubna do října na Horním náměstí v Olomouci před podloubím radnice od 8:00 do 13:00 viz. harmonogram.

Jarní úklid v Olomouci – akce Ukliďme Česko

Zaměstnanci společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. a odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce se dne 15.04.2016 aktivně připojí k akci Ukliďme Česko formou tzv. firemního úklidu. Dobrovolnická akce bude zaměřena na odstranění odpadů na Černé cestě pod Klášterním Hradiskem. Více na http://www.uklidmecesko.cz/event/12111

Při loňském firemním úklidu bylo v okolí Švýcarského nábřeží sesbíráno cca 2 t pneumatik a další kontejner byl zaplněn odpadem – převážně plasty.

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

TSMO, a.s. upozorňují, že v pátek 25.03.2016 bude svoz odpadů probíhat dle platné rajonizace.

V pondělí velikonoční 28. března 2016 nebude v Olomouci prováděn pravidelný svoz odpadů. Z tohoto důvodu bude celý týdenní harmonogram svozu posunut o jeden den až do soboty (tj. svoz běžně probíhající v pondělí bude mimořádně proveden v úterý 29. března 2016 atd. až po páteční svoz, který bude proveden mimořádně v sobotu 2. dubna 2016).

Sběrové dvory budou 25. a 28. března 2016 uzavřeny.

Upozornění návštěvníkům areálu TSMO na ul. Zamehofova - uzavírka ulice Wolkerova 01.03.-10.04.2016

Technické služby města Olomouce, a.s. upozorňují na úplnou dopravní uzavírku části ulice Wolkerova od úterý 01.03.2016 do neděle 10.04.2016, a to v úseku od tramvajové zastávky Wolkerova po železniční přejezd na ul. Wolkerova ve směru na centrum – vyznačení uzavírky.

Ve směru od Brna mohou návštěvy využít objížďku přes Velkomoravskou ulici - objízdná trasa.

Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu podzemního parkoviště v přednádražním prostoru na Jeremenkově ulici v Olomouci

Ve dnech 21.2.2016 od 14:00 do 22.2.2016 do 18:00 ( neděle a pondělí ), bude z technických důvodů omezen provoz podzemního parkoviště v přednádražním prostoru na  Jeremenkově ulici v Olomouci. V uvedeném termínu bude parkování umožněno pouze držitelům předplacených parkovacích karet.

Děkujeme za pochopení a všem se omlouváme za případné vzniklé komplikace.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Více >>

K harmogramu svozu komunálního odpadu v Olomouci

Tento rok (pravidelně po  čtyřech letech) nám došlo k situaci, že jsou dva plnohodnotné liché týdny po sobě.

U městských částí  se čtrnáctidenním svozem v sudém týdnu (Slavonín, Nemilany, Nedvězí, Chomoutov, Sv. Kopeček, Droždín, Holice a N. Svět), které mají pravidelný vývoz komunálního odpadu v době 21. – 25.12.2015,  by následoval svoz až 11. – 15.1.2016.

Více >>

3. PLES MEZI KVĚTY, v rytmu 60. let

Srdečně všechny zveme na 3. PLES MEZI KVĚTY, v rytmu 60. let, který se uskuteční v pátek 26. února 2016 od 19.30 hod. v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. Při pořádání bálu se spojily hned tři olomoucké městské organizace - Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Technické služby města Olomouce, a.s. a Zoologická zahrada Olomouc, p.o.

Více >>

Termíny svozu plastů a papíru v roce 2016 – Lazce, Černovír, Svatý Kopeček

Ve vybraných lokalitách města Olomouce – Lazce, Černovír a Svatý Kopeček – bude v roce 2016 pokračovat oddělený svoz tříděných plastů a papíru z nádob 240 litrů přidělených k rodinným domům. Vzhledem k rozšíření počtu lokalit dochází oproti roku 2015 ke změně v režimu svozu – nádoby na plasty a papír nebudou vyváženy společně ve stejný den, ale dojde k rozdělení – v samostatných termínech budou sváženy plasty a v dalších termínech pak samostatně papír. Termíny svozu v roce 2016 jsou uvedeny v tabulce a jsou shodné pro všechny tři lokality.

Více >>

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet