Technické služby města Olomouce a.s. Všude tam, kde nás potřebujete

Dnes je 17. 9. 2019, 38. týden - SUDÝ

Prodej PHM Diesel 31.60 Kč Natural 32.10 Kč

Aktuální informace

Omezení provozu sběrových dvorů 28.09.2019

Sběrové dvory pro občany v Hodolanech na ul. Chelčického a v Neředíně za hřbitovem budou ve státní svátek 28.09.2019 uzavřeny.

Dne 29.09.2019 budou dvory pro občany otevřeny dle běžné nedělní otvírací doby.

Odklizení následků bouře 1.7.2019

Provozovna odpadového hospodářství:

K bouřce došlo v odpoledních hodinách, samotný svoz nebyl vážněji ohrožen ani omezen, posádky neustaly v práci. Samozřejmě, že místy posádky v rámci svozu uklízejí přemístěné nádoby, ale někdy nelze přesně stanovit, zda se jedná o následky bouřky.

Více >>

Chytré koše na odpad

V Olomouci se testují chytré koše na odpad tzv. SmartBe. Nádoby vybavené vlastním lisem, solárním napájením a samozhášecím popelníkem na odpadky jsou umístěny na třídě Svobody a u hlavního vlakového nádraží. Lisováním se zvýší kapacita odpadkového koše až šestinásobně - na 25 kg. 

Více >>

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 15.06.2019

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. opět letos podpořila Mattoni 1/2Maraton Olomouc, který se konal 15.06.2019 v Olomouci. Ten je součástí RunCzech běžecké ligy a tradičně se ho aktivně zúčastnili i zástupci naší společnosti, podrobnosti na www.ru­nczech.cz. Naše společnost poskytla technické zázemí během zajištění akce ve dnech 13.-16.06.2019 – distribuce odpadových nádob a jejich svoz, strojní a ruční čištění apod. Zajištění akce bylo hodnoceno kladně, jak ze strany účastníků, tak ze strany vedení města.

Účast na Veletrhu vědy a výzkumu pro děti

Naše společnost se zapojila do popularizační akce Veletrh vědy a výzkumu pořádané UPOL na Pevnosti poznání a venku v přilehlém Rozáriu v Olomouci 7. - 8. 6. 2019, která byla určena pro děti všech věkových kategorií. V rámci této akce s podtitulem „Zachraňme planetu“ měla naše společnost umístěný svůj prezentační stánek s tématem třídění odpadů, zábavnou formou se tedy spolupodílela na záměru akce vést děti k lepšímu chování v okolním prostředí.

Více >>

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Během pátečního státního svátku 5. 7. 2019 budou Technické služby města Olomouce, a.s. zajišťovat svoz odpadu bez omezení dle pravidelného harmonogramu.

Pouze sběrové dvory budou ve sváteční dny 5. – 6. 7. 2019 uzavřeny.

Olomoucký drak 25.05.2019

Naše společnost se ve spolupráci s pořadatelem již čtvrtým rokem podílí na přípravě a zajištění sportovní akce Olomoucký drak pořádané v Olomouci. Před konáním akce jsou upraveny travnaté plochy, dále je zajištěn svoz odpadků aj.
Posádka Dračí ponorky Technických služeb reprezentovala 25.05.2019 na závodu dračích lodí a převzala diplom z rukou primátora statutárního města Olomouc. Posádce děkujeme za výbornou reprezentaci a sportovní nasazení.

Více >>

Předlažba chodníku na ulici Havlíčková

Technické služby města Olomouce, a.s. provádějí na základě Smlouvy o dílo „Opravu chodníku v ulici Havlíčkové“.  Oprava je realizována v termínu od 13.5. 2019 a dle smlouvy je na opravu stanovena doba 5 týdnů. Celkové náklady činí cca 750.000,-Kč. Oprava se sestává z odstranění stávajícího živičného povrchu z litého asfaltu, z odstranění podkladu z betonu, vytrhání obrub a řádků z dlažebních kostek a z odstranění podkladních vrstev.

Více >>

Prezentace společnosti na Ekologických dnech

TSMO, a.s. se tradičně zapojily do Ekologických dní, které vyvrcholily Ekojarmarkem 01.05.2019. Naše společnost měla na Horním náměstí umístěný svůj prezentační stánek. Součástí byla opět i výchova k třídění formou hry, kdy si děti mohly vyzkoušet třídění odpadů, prozkoumat tříděný odpad a zkusit „řídit“ svozové vozidlo. Touto zábavnou formou společnost pokračuje v trendu ekologické výchovy dětí.

Více >>

Upozornění k výpadku mobilních čísel 30.04.2019 v nočních hodinách

TSMO, a.s. upozorňují na výpadek - s ohledem na přechod k novému mobilnímu operátorovi, bude probíhat portace mobilních čísel 30.4.2019 mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

Do práce na kole (Podpora cyklodopravy)

Naše společnost se opět letos zapojila do výzvy Do práce na kole. Během května se přihlášení zaměstnanci společnosti účastní soutěže, ve které se bude monitorovat pravidelnost dojíždění do práce na kole a ujeté km. Společnost se do výzvy zapojuje se zájmem o podporu cyklodopravy do zaměstnání. Od letošního je k dispozici zaměstnancům nová kolárna v sídle společnosti.  Je to jeden ze způsobů, jak cyklodopravu podpořit a zpříjemnit zaměstnancům využívání kola jako dopravního prostředku. Více na www.dpnk.cz

Ekologické dny Olomouc 2019 vyvrcholí 1. května tradičním Ekojarmarkem

V Olomouci se od 24. dubna koná již 29. ročník festivalu Ekologické dny, který zahrnuje pestrou sérii besed, výstav, vycházek, přednášek, koncertů, workshopů aj. Nedílnou součástí této akce je tradičně také Ekojarmark, který probíhá na Horním náměstí v Olomouci pravidelně 1. května, a kde Technické služby města Olomouce, a.s. nemohou ani letos chybět.

Více >>

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

V souvislosti s velikonočními svátky, upozorňujeme, že v pátek 19. dubna 2019 bude svoz odpadů probíhat dle platného harmonogramu.
V pondělí velikonoční 22. dubna 2019 nebude v Olomouci prováděn pravidelný svoz odpadů. Z tohoto důvodu bude celý týdenní harmonogram svozu posunut o jeden den až do soboty (tj. svoz běžně probíhající v pondělí bude mimořádně proveden v úterý 23. dubna 2019 atd. až po páteční svoz, který bude proveden mimořádně v sobotu 27. dubna 2019).
Sběrové dvory budou 19. dubna a 22. dubna 2019 uzavřeny.
Při příležitosti květnových svátků ve dnech  1. a 8. května 2019 budou též uzavřeny sběrové dvory v Olomouci.

Olomoucké kašny

Měsíc duben je dobou, kdy pracovníci Technických služeb zprovozňují městské kašny, které má tato společnost ve správě. Zprovoznění předchází vyčištění celé kašny, kontrola a prověření celé technologie, napuštění kašny a uvedení do provozu. V 15. týdnu byly zprovozněny kašna Venušina, Namiro a fontána v přednádraží Olomouc, dále pak pítka na Horním a Dolním náměstí.

Více >>

Konference Odpady 21 ve dnech 17. – 18. 4. 2019 v Olomouci

Dovolujeme si Vás v termínu 17. - 18. 4. 2019 pozvat na 19. ročník konference ODPADY 21, jejímž partnerem jsou i TSMO, a .s. Konference se zaměří na klíčové problémy komunálního odpadového hospodářství. Letos bude probíhat panelová diskuze na téma Konec skládkování v roce 2024 nebo v nedohlednu? Program zde.

Pracovníci olomouckých technických služeb a magistrátu se zapojili do akce Ukliďme Česko

V pátek 5. dubna 2019 od ranních hodin v rámci tzv. firemního úklidu při akci Ukliďme Česko uklízelo skoro pět desítek dobrovolníků z řad pracovníků Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouc a Technických služeb města Olomouce plochy v okolí ulice Bryksova a bývalé hvězdárny ve Slavoníně.

Více >>

„Uklízíme Olomouc“ s účastí a podporou technických služeb

V jarním období je opět zahájen úklid po zimě (která z hlediska zimní údržby legislativně končí 31. března), který ve městě Olomouci zajišťují Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) na více než 350 km chodníků a téměř 290 km vozovek. Každou sezónu jakmile to umožní počasí, provádějí  pracovníci jednak formou ručního čištění chodníků, dále strojním čištěním (zametacími a kropicími stroji) - zejména vozovek (především odstranění štěrku a drti ze zimní údržby) a nejvýznamnější je blokové čištění, kdy postupně probíhá komplexní úklid v jednotlivých městských čtvrtích. Tady je však nezbytná spolupráce občanů, kdy je nutné dodržovat zákazu parkování ve stanovený den blokového čištění. Při ponechání zaparkovaného vozidla ve stanoveném pracovním prostoru je vynaložené úsilí pracovníků zčásti zmařeno, protože nemohou daný úsek vyčistit a navíc se z něj větrem rozfoukají nečistoty na již uklizená místa.

Více >>

Expozice “Hry se mění v budoucí povolání”

Naše společnost se zapojila do expozice k prezentaci profesí, studijních a učebních oborů s názvem Hry se mění v budoucí povolání”, která probíhá v galerii Šantovka se od 8. do 31. března 2019. Akce je realizována pod záštitou Hejtmana Olomouckého kraje.

Více >>

Úklid sněhu ve městě Olomouci (na chodnících i silničních komunikacích)

Od doby spadu sněhu 28.1.2019, je nasazena ve 12-ti hodinových směnách veškerá mechanizace v počtu 17-ti, využita výpomoc dodavatelů v počtu dalších 6 - ti mechanismů a to na Svatém Kopečku, v Lošově, Radíkově a Droždíně. Jsou využiti všichni zaměstnanci provozovny Místních komunikací, Čištění, Veřejné zeleně, Správy budov  v počtu cca 60-ti.

Více >>

Svoz vánočních stromků

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují, že v pondělí 7. ledna 2019 zahájí svoz odstrojených vánočních stromků. Stromky je možné odevzdat na sběrových dvorech pro občany, nebo odložit ke stanovištím na odpad stejně jako každý rok.Stromky je možné nařezat nebo nastříhat a dát do nádoby na bioodpad, nebo položit vedle.

Svoz bude probíhat do konce měsíce ledna, dále podle potřeby. Od 22. ledna 2019 bude opět pravidelný svoz BRKO, takže i s ním budou stromky sváženy.

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní úsek
  +420 585 205 902
 • Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686
Stáhněte si e-zpravodaj
s novinkami o TSMO

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet