Dnes je 19. 7. 2024, 29. týden - LICHÝ

Aktuální informace

Svoz vánočních stromků

Vánoční stromky budou sváženy od 6. 1. 2020 posilovými vozidly minimálně ve třech svozech za týden. Od 21. 1. 2020 již budou sváženy při běžném svozu BIO nádob a od února pak spolu s odpadovými nádobami SKO.

Stromky je vhodné ukládat vedle stanovišť tříděného odpadu.

Svoz odpadů, provoz sběrových dvorů, čerpací stanice a pokladny během vánočních a novoročních svátků (23. 12. 2019 – 4. 1. 2020)

Svoz odpadu v období vánočních svátků bude probíhat dle běžného harmonogramu bez omezení.

Posun svozu proběhne pouze v 1. lednovém týdnu o jeden den, kdy se středeční vývozy odpadu ze dne 1. 1. 2020 posunou na 2. 1. 2020 a v tomto režimu se bude pokračovat až do soboty 4. 1. 2020.

Sběrové dvory v Neředíně za hřbitovem a na ul. Chelčického v Hodolanech budou ve dnech 24. - 26. 12. 2019 a  1. 1. 2020 uzavřeny.

Čerpací stanice a mycí linka na ul. Libušina bude pro veřejnost uzavřena od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 včetně. Jen smluvní tankování s přidělenými čipy bude fungovat beze změn.

Pokladna bude uzavřena 27.12.2019.

Změna tel. čísel na obchodním oddělení a SD pro podnikatele od 01.12.2019

Od 01.12.2019 dochází ke změně telefonních čísel na obchodním oddělení:

tel. 585 700 032 - pí G. Calábková, administrativa, obchodní referentka,
tel. 585 700 033 - pí E. Vyroubalová, administrativa, obchodní referentka,
tel. 585 700 034 - p. V. Čech, obchodní zástupce s prioritním zaměřením MK, ČI, VO, VZ,
tel. 585 700 037 - Ing. M. Sobotka, manažer pro smluvní vztahy a veřejné zakázky.
tel. 730 815 033 - Sběrový dvůr pro podnikatele

Omezení svozu bioodpadu v zimním období 2019-2020

Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od prosince 2019 do března 2020. Ve čtrnáctidenním intervalu se bude bioodpad svážet naposledy v prosinci.

Více >>

Uzavření sběrových dvorů pro občany ve státní svátek 17.11.2019

Ve státní svátek 17.11.2019 budou sběrové dvory pro občany v Hodolanech na ul. Chelčického a v Neředíně za hřbitovem uzavřeny.

Zajištění zimní údržby 2019/2020

Technické služby města Olomouce, a.s. zajišťují zimní údržbu komunikací nepřetržitě od 1.11. do 31.3. následujícího roku z dispečinku umístěného v objektu TSMO, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc. Nepřetržité telefonní spojení na telefonních číslech 585 700 040, nebo  605 201 686.

Více >>

Omezení provozu sběrových dvorů

Sběrový dvůr pro občany v Hodolanech na ul. Chelčického bude ve státní svátek 28.10.2019 uzavřen. Sběrový dvůr v Hodolanech bude v provozu od 29.10.2019 ve standardním režimu, tzn. pondělí – sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 - 13:30, neděle 9:00 - 13:00 hod.

Sběrový dvůr pro občany v Neředíně za hřbitovem bude z důvodu lepší organizace dopravy a parkování návštěvníků hřbitova mimořádně uzavřen ve dnech 26.-28.10.2019 a 02.-03.11.2019. Vyjma státního svátku 28.10.2019 lze v těchto dnech využít sběrový dvůr v Hodolanech na ulici Chelčického, který bude otevřen dle provozní doby.

Svoz odpadu bude ve státní svátek 28.10.2019 zajištěn bez omezení dle pravidelného harmonogramu.

Dřevorubecké závody 14.9.2019

Naše společnost se ve spolupráci s pořadatelem opět zapojila do přípravy a zajištění Dřevorubeckých závodů pořádaných na Svatém Kopečku. Naše společnost zajistila svoz odpadků z přistavených nádob aj.

Na Dřevorubeckých závodech reprezentovaly Technické služby 2 týmy, které se umístily na krásném třetím a čtvrtém místě. Kolegům děkujeme za výbornou reprezentaci a  nasazení.

Více >>

Hlášení závad na území města Olomouce

Technické služby města Olomouce, a.s. již několik let používají, ve vztahu s občany našeho města, k hlášení závad aplikaci, která je umístěna na webu společnosti.

Občané zde mohou jednoduchým způsobem hlásit veškeré závady týkající se veřejné zeleně, komunikací – rozbité chodníky, prorůstající zeleň v chodnících, nepořádek v ulicích, zimní údržbu komunikací, nefunkční veřejné osvětlení nebo světelná signalizace, nevyvezený odpad, nepořádek kolem kontejnerových stání apod.

Formulář k nahlášení je velmi jednoduchý. Občan v první fázi vybere oblast, které se závada týká, poté ulici v které se problém, který dále podrobně popíše, vyskytuje. Občan může též přiložit pro lepší orientaci i fotografie nebo v případě nefunkčního veřejného osvětlení sdělí č. sloupu veřejného osvětlení. V neposlední řadě uvádí občan kontaktní údaje v souladu s GDPR.

Více >>

Předlažba chodníku na ulici Politických vězňů

Technické služby města Olomouce, a.s. provedly v uplynulém čase rozsáhlou opravu chodníku na ul. Politických vězňů. Konkrétně se jednalo o úsek od Tř. Míru směrem k obchodnímu domu Globus.

Oprava byla realizována v termínu od 22.7. – 16.8. 2019. Celkové náklady činily cca 430.000,-Kč. Oprava spočívala v odstranění stávajícího krytu chodníku (betonová dlažba 30x30 + betonové obrubníky), vytěžení podkladních vrstev a vybourání schodů k restauraci Avion.

Více >>

Omezení provozu sběrových dvorů 28.09.2019

Sběrové dvory pro občany v Hodolanech na ul. Chelčického a v Neředíně za hřbitovem budou ve státní svátek 28.09.2019 uzavřeny.

Dne 29.09.2019 budou dvory pro občany otevřeny dle běžné nedělní otvírací doby.

Odklizení následků bouře 1.7.2019

Provozovna odpadového hospodářství:

K bouřce došlo v odpoledních hodinách, samotný svoz nebyl vážněji ohrožen ani omezen, posádky neustaly v práci. Samozřejmě, že místy posádky v rámci svozu uklízejí přemístěné nádoby, ale někdy nelze přesně stanovit, zda se jedná o následky bouřky.

Více >>

Chytré koše na odpad

V Olomouci se testují chytré koše na odpad tzv. SmartBe. Nádoby vybavené vlastním lisem, solárním napájením a samozhášecím popelníkem na odpadky jsou umístěny na třídě Svobody a u hlavního vlakového nádraží. Lisováním se zvýší kapacita odpadkového koše až šestinásobně - na 25 kg. 

Více >>

Mattoni 1/2Maraton Olomouc 15.06.2019

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. opět letos podpořila Mattoni 1/2Maraton Olomouc, který se konal 15.06.2019 v Olomouci. Ten je součástí RunCzech běžecké ligy a tradičně se ho aktivně zúčastnili i zástupci naší společnosti, podrobnosti na www.ru­nczech.cz. Naše společnost poskytla technické zázemí během zajištění akce ve dnech 13.-16.06.2019 – distribuce odpadových nádob a jejich svoz, strojní a ruční čištění apod. Zajištění akce bylo hodnoceno kladně, jak ze strany účastníků, tak ze strany vedení města.

Účast na Veletrhu vědy a výzkumu pro děti

Naše společnost se zapojila do popularizační akce Veletrh vědy a výzkumu pořádané UPOL na Pevnosti poznání a venku v přilehlém Rozáriu v Olomouci 7. - 8. 6. 2019, která byla určena pro děti všech věkových kategorií. V rámci této akce s podtitulem „Zachraňme planetu“ měla naše společnost umístěný svůj prezentační stánek s tématem třídění odpadů, zábavnou formou se tedy spolupodílela na záměru akce vést děti k lepšímu chování v okolním prostředí.

Více >>

Upozornění TSMO, a.s. při příležitosti červencových svátků

Během pátečního státního svátku 5. 7. 2019 budou Technické služby města Olomouce, a.s. zajišťovat svoz odpadu bez omezení dle pravidelného harmonogramu.

Pouze sběrové dvory budou ve sváteční dny 5. – 6. 7. 2019 uzavřeny.

Olomoucký drak 25.05.2019

Naše společnost se ve spolupráci s pořadatelem již čtvrtým rokem podílí na přípravě a zajištění sportovní akce Olomoucký drak pořádané v Olomouci. Před konáním akce jsou upraveny travnaté plochy, dále je zajištěn svoz odpadků aj.
Posádka Dračí ponorky Technických služeb reprezentovala 25.05.2019 na závodu dračích lodí a převzala diplom z rukou primátora statutárního města Olomouc. Posádce děkujeme za výbornou reprezentaci a sportovní nasazení.

Více >>

Předlažba chodníku na ulici Havlíčková

Technické služby města Olomouce, a.s. provádějí na základě Smlouvy o dílo „Opravu chodníku v ulici Havlíčkové“.  Oprava je realizována v termínu od 13.5. 2019 a dle smlouvy je na opravu stanovena doba 5 týdnů. Celkové náklady činí cca 750.000,-Kč. Oprava se sestává z odstranění stávajícího živičného povrchu z litého asfaltu, z odstranění podkladu z betonu, vytrhání obrub a řádků z dlažebních kostek a z odstranění podkladních vrstev.

Více >>

Prezentace společnosti na Ekologických dnech

TSMO, a.s. se tradičně zapojily do Ekologických dní, které vyvrcholily Ekojarmarkem 01.05.2019. Naše společnost měla na Horním náměstí umístěný svůj prezentační stánek. Součástí byla opět i výchova k třídění formou hry, kdy si děti mohly vyzkoušet třídění odpadů, prozkoumat tříděný odpad a zkusit „řídit“ svozové vozidlo. Touto zábavnou formou společnost pokračuje v trendu ekologické výchovy dětí.

Více >>

Upozornění k výpadku mobilních čísel 30.04.2019 v nočních hodinách

TSMO, a.s. upozorňují na výpadek - s ohledem na přechod k novému mobilnímu operátorovi, bude probíhat portace mobilních čísel 30.4.2019 mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

Do práce na kole (Podpora cyklodopravy)

Naše společnost se opět letos zapojila do výzvy Do práce na kole. Během května se přihlášení zaměstnanci společnosti účastní soutěže, ve které se bude monitorovat pravidelnost dojíždění do práce na kole a ujeté km. Společnost se do výzvy zapojuje se zájmem o podporu cyklodopravy do zaměstnání. Od letošního je k dispozici zaměstnancům nová kolárna v sídle společnosti.  Je to jeden ze způsobů, jak cyklodopravu podpořit a zpříjemnit zaměstnancům využívání kola jako dopravního prostředku. Více na www.dpnk.cz

Ekologické dny Olomouc 2019 vyvrcholí 1. května tradičním Ekojarmarkem

V Olomouci se od 24. dubna koná již 29. ročník festivalu Ekologické dny, který zahrnuje pestrou sérii besed, výstav, vycházek, přednášek, koncertů, workshopů aj. Nedílnou součástí této akce je tradičně také Ekojarmark, který probíhá na Horním náměstí v Olomouci pravidelně 1. května, a kde Technické služby města Olomouce, a.s. nemohou ani letos chybět.

Více >>

Upozornění TSMO, a.s. na velikonoční změnu svozu odpadů

V souvislosti s velikonočními svátky, upozorňujeme, že v pátek 19. dubna 2019 bude svoz odpadů probíhat dle platného harmonogramu.
V pondělí velikonoční 22. dubna 2019 nebude v Olomouci prováděn pravidelný svoz odpadů. Z tohoto důvodu bude celý týdenní harmonogram svozu posunut o jeden den až do soboty (tj. svoz běžně probíhající v pondělí bude mimořádně proveden v úterý 23. dubna 2019 atd. až po páteční svoz, který bude proveden mimořádně v sobotu 27. dubna 2019).
Sběrové dvory budou 19. dubna a 22. dubna 2019 uzavřeny.
Při příležitosti květnových svátků ve dnech  1. a 8. května 2019 budou též uzavřeny sběrové dvory v Olomouci.

Olomoucké kašny

Měsíc duben je dobou, kdy pracovníci Technických služeb zprovozňují městské kašny, které má tato společnost ve správě. Zprovoznění předchází vyčištění celé kašny, kontrola a prověření celé technologie, napuštění kašny a uvedení do provozu. V 15. týdnu byly zprovozněny kašna Venušina, Namiro a fontána v přednádraží Olomouc, dále pak pítka na Horním a Dolním náměstí.

Více >>

Konference Odpady 21 ve dnech 17. – 18. 4. 2019 v Olomouci

Dovolujeme si Vás v termínu 17. - 18. 4. 2019 pozvat na 19. ročník konference ODPADY 21, jejímž partnerem jsou i TSMO, a .s. Konference se zaměří na klíčové problémy komunálního odpadového hospodářství. Letos bude probíhat panelová diskuze na téma Konec skládkování v roce 2024 nebo v nedohlednu? Program zde.

Pracovníci olomouckých technických služeb a magistrátu se zapojili do akce Ukliďme Česko

V pátek 5. dubna 2019 od ranních hodin v rámci tzv. firemního úklidu při akci Ukliďme Česko uklízelo skoro pět desítek dobrovolníků z řad pracovníků Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouc a Technických služeb města Olomouce plochy v okolí ulice Bryksova a bývalé hvězdárny ve Slavoníně.

Více >>

„Uklízíme Olomouc“ s účastí a podporou technických služeb

V jarním období je opět zahájen úklid po zimě (která z hlediska zimní údržby legislativně končí 31. března), který ve městě Olomouci zajišťují Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) na více než 350 km chodníků a téměř 290 km vozovek. Každou sezónu jakmile to umožní počasí, provádějí  pracovníci jednak formou ručního čištění chodníků, dále strojním čištěním (zametacími a kropicími stroji) - zejména vozovek (především odstranění štěrku a drti ze zimní údržby) a nejvýznamnější je blokové čištění, kdy postupně probíhá komplexní úklid v jednotlivých městských čtvrtích. Tady je však nezbytná spolupráce občanů, kdy je nutné dodržovat zákazu parkování ve stanovený den blokového čištění. Při ponechání zaparkovaného vozidla ve stanoveném pracovním prostoru je vynaložené úsilí pracovníků zčásti zmařeno, protože nemohou daný úsek vyčistit a navíc se z něj větrem rozfoukají nečistoty na již uklizená místa.

Více >>

Expozice “Hry se mění v budoucí povolání”

Naše společnost se zapojila do expozice k prezentaci profesí, studijních a učebních oborů s názvem Hry se mění v budoucí povolání”, která probíhá v galerii Šantovka se od 8. do 31. března 2019. Akce je realizována pod záštitou Hejtmana Olomouckého kraje.

Více >>

Úklid sněhu ve městě Olomouci (na chodnících i silničních komunikacích)

Od doby spadu sněhu 28.1.2019, je nasazena ve 12-ti hodinových směnách veškerá mechanizace v počtu 17-ti, využita výpomoc dodavatelů v počtu dalších 6 - ti mechanismů a to na Svatém Kopečku, v Lošově, Radíkově a Droždíně. Jsou využiti všichni zaměstnanci provozovny Místních komunikací, Čištění, Veřejné zeleně, Správy budov  v počtu cca 60-ti.

Více >>

Svoz vánočních stromků

Technické služby města Olomouce, a.s. oznamují, že v pondělí 7. ledna 2019 zahájí svoz odstrojených vánočních stromků. Stromky je možné odevzdat na sběrových dvorech pro občany, nebo odložit ke stanovištím na odpad stejně jako každý rok.Stromky je možné nařezat nebo nastříhat a dát do nádoby na bioodpad, nebo položit vedle.

Svoz bude probíhat do konce měsíce ledna, dále podle potřeby. Od 22. ledna 2019 bude opět pravidelný svoz BRKO, takže i s ním budou stromky sváženy.

Rychlé kontakty

 • Spojovatelka
  +420 585 700 000
 • Dispečink odpady
  +420 585 700 035
 • Obchodní oddělení
  +420 585 700 032
 • Závady
  Odstraňování těl mrtvých zvířat
  Dispečink zimní údržby
  +420 605 201 686

Všechna práva vyhrazena. Technické služby města Olomouce a.s. © 2014

Tvorba webu Winternet